Speciale technieken

Techniek staat niet stil. Constant blijven we op zoek naar innovatieve inspecties of proeven welke we bij u met de hoogste vakbekwaamheid toepassen. Denk bijvoorbeeld aan water- of luchtdichtheidsproeven om de dichtheid van bestaande leidingen te registreren. Combinatie van moderne technische apparaten en een continue bijscholing van onze vakmensen is onze troef.

Permanente partnerschappen

Grean Consult bouwde heel wat partnerships uit met verschillende organisaties, dit onder de vorm van regie- en raamcontracten. Onze klanten bestaan voornamelijk uit de overheid,  beheersmaatschappijen, studie- en architectenbureaus en bedrijven uit de industrie.

Veiligheid & Gezondheid

De veiligheid en gezondheid van onze werknemers en de zorg voor het milieu zijn basiswaarden voor het succes van onze onderneming. Grean Consult staat voor veilig werken en is dan ook de trotse houder van een VCA**-certificaat.

Kwaliteit & Milieu

Continu vooruitgang boeken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en milieu vinden we belangrijk. De voornaamste doelstellingen worden beschreven in onze beleidsverklaring VGKM.

Efficiëntie en kwaliteitsbeheersing staan steeds voorop, Grean Consult is dan ook geaccrediteerd door BELAC voor diverse bouwkundige beproevingen: camera-inspecties van leidingen, slagsonde- en hechtsterkteproeven en heeft het ISO 17025-certificaat behaald. We ijveren naar uitbreiding van onze accreditatie op gebied van beproevingen op site in de nabije toekomst.

Grean Consult staat voor erg complexe en uitdagende inspecties. Geen enkele klus is ons te zwaar. We werken met eigen materieel en eigen mensen. Dat biedt ons heel wat competitieve voordelen. Onze inspecteurs werken volgens de geldende normen en zijn erkend door VLARIO. Continue bijscholing en op de hoogte blijven van nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden is cruciaal om uitdagingen aan te gaan en eventuele problemen efficiënt op te lossen.