Reiniging & Inspectie

Een integrale kijk op uw stelsel met behulp van innovatieve technieken.

Digitaliseren

Uw leidingstelsel in kaart in het gewenste digitale formaat.

Analyseren

Kennis over toekomstige problemen en risico’s in uw leidingstelsel.

Advies & Begeleiding

Ondersteuning bij de opmaak van uw renovatieplan.

Beproevingen op site

Slagsondeproeven, hechtsterkteproeven, water- en luchtdichtheidsproeven