Reiniging & inspectie

U krijgt bij Grean Consult een totaalpakket, gaande van de reiniging van het stelsel tot de eigenlijke inspectie en verder. Grean Consult is vooreerst specialist in camera-inspectie. Met behulp van een rijdende camera krijgt u inzicht in uw leidingstelsel.

Door een combinatie van de schuifcamera en de robot ziet u in onze verslaggeving de huidige toestand van uw stelsel gaande van een diameter 50 mm tot en met diameter 2000 mm.

Van de inspecties wordt een uitgebreid verslag, aangevuld met beeldmateriaal opgemaakt, alles volgens de norm NBN EN 13508-2. Onze inspecteurs zijn dan ook erkend door VLARIO.

Lees meer »

Digitaliseren

U krijgt van Grean Consult een integraal digitaal verslag. Uw volledige stelsel wordt in kaart gebracht en onze verslaggeving wordt gelinkt aan uw plannen.

Een nieuw ontwerp of aanpassingen aan bestaande plannen levert een volledig overzicht van uw ondergronds aanwezig leidingstelsel.

Karteringen worden gedaan door een combinatie van rijdend onderzoek, zoomcamerabeelden en endoscopisch onderzoek, meestal na reiniging. In geval van obstructies of een onmogelijke toepassing van bovenvermelde technieken, kunnen rooktesten of detectie door middel van kleurstof soelaas bieden.

Analyseren

Eens het volledige stelsel in kaart is gebracht, geeft Grean Consult u een doordachte analyse van het geïnspecteerd geheel.

Wij sommen voor u de kritische delen van de riolering op, brengen de risico’s en de bijhorende gevolgen in beeld.

Advies & begeleiding

De noodzakelijke interventies op korte, middellange en langere termijn zetten wij op een overzichtelijk tijdsplan uit. Indien gewenst stellen we een bijhorend renovatieplan op.

U krijgt op deze manier ook zicht op de noodzakelijke budgetten voor rioolrenovatie in de toekomst.

Beproevingen op site

Om verdichting of compactheid van de ondergrond na te gaan, bijvoorbeeld na de aanvulling van grondwerken, kan een lichte slagsondeproef worden uitgevoerd.

Hechtsterkteproeven of zogenaamde trektesten dienen om de hechting van beton, herstelmortel of coatings te controleren. Dit kan zowel van toepassing zijn op gerenoveerde leidingen als op wanden van kolommen, gebouwen of andere constructies.

Lees meer »