Beproevingen op site

Om verdichting of compactheid van de ondergrond na te gaan, bijvoorbeeld na de aanvulling van grondwerken, kan een lichte slagsondeproef worden uitgevoerd.

Hechtsterkteproeven of zogenaamde trektesten dienen om de hechting van beton, herstelmortel of coatings te controleren. Dit kan zowel van toepassing zijn op gerenoveerde leidingen als op wanden van kolommen, gebouwen of andere constructies.

Verder kan de gas- en vloeistofdichtheid van uw leidingstelsel ook getest worden door middel van dichtheidsproeven steeds volgens de geldende normen.

  • diameters vanaf 20 mm
  • met behulp van water of lucht
  • digitale registratie met grafische voorstelling

Van alle proeven wordt een uitgebreid verslag aangevuld met beeldmateriaal opgemaakt.